CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Bonboncar sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập để thiết lập hồ sơ cá nhân.

Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên Bonboncar.

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, Bonboncar mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, Bonboncar cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;

- Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa website Bonboncar và thành viên;

- Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;

- Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ. Xác nhận thông tin khi khách hàng thực hiện hoạt động mua hàng, giao hàng.

- Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của website có ảnh hưởng đến Khách hàng;

Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Bonboncar khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. Bonboncar luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng;

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

1. Bonboncar sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng kể từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.

2. Bonboncar sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của Bonboncar.

3. Khách hàng cũng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng mà Bonboncar đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Bonboncar tại địa chỉ email [email protected], và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc khách rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là Bonboncar sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho khách hàng, và ban quản trị website có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với Bonboncar.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Bonboncar sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tuân thủ theo quy định Pháp luật.

Cá nhân hoặc đơn vị có thể tiếp cận với thông tin người dùng trong trường hợp sau:

- Người sử dụng dịch vụ của Bonboncar (bao gồm cá nhân/tổ chức) sẽ được tiếp cận với thông tin của khách hàng để thực hiện giao dịch khi khách hàng sử dụng dịch vụ trên Bonboncar.

- Khi Bonboncar sử dụng trong phạm vi sử dụng theo quy định tại mục VI.2 Phạm vi sử dụng thông tin quy định tại Điều này.

5. Thay đổi hoặc loại bỏ thông tin cá nhân

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

+ Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân;

+ Khách hàng gọi điện đến hotline/email hỗ trợ của Bonboncar và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ gì về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến khách hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp, điện thoại hoặc email của Áp Việt theo thông tin dưới đây:

- Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ:

- CÔNG TY TNHH BONBON MOBILITY VIỆT NAM

- Địa chỉ: 69 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0867051437- Email: [email protected]

7. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Để được tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thì Khách hàng phải là cá nhân/tổ chức đã đăng ký thành viên Bonboncar. Theo đó, người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình tại Trang cá nhân, trong mục “Chỉnh sửa” tài khoản nhưng phải lưu ý như sau:

- Số điện thoại đã đăng ký là số nhất định không thể thay đổi trong suốt quá trình giao dịch. Trường hợp Khách hàng sử dụng số điện thoại khác để sử dụng ứng dụng Bonboncar vui lòng đăng ký tài khoản với số điện thoại mới này.

- Tất cả các thông tin còn lại bao gồm: địa chỉ email, tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tùy theo yêu cầu của người dùng.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

1. Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng cá nhân

Ban quản trị website Bonboncar cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

- Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website Bonboncar;

- Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;

- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;

- Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Bonboncar có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

2. Chính sách bảo vệ thông tin thanh toán

Bonboncar cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website giao dịch thương mại điện tử Bonboncar

Ban quản lý Bonboncar yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

9. Đối tượng chia sẽ thông tin

1. Ban quản trị website Bonboncar có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.

2. Ban quản trị website Bonboncar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới bộ phận phát triển sản phẩm để nghiên cứu và giới thiệu tới Khách hàng những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn tới từng cá nhân Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng không muốn chia sẻ thông tin, Bonboncar hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng.

3. Bonboncar có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Nếu Bonboncar tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của Bonboncar về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kỳ quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.

5. Bonboncar và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Cookies là thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kỳ.

6. Bonboncar sử dụng dịch vụ của bên thứ 3 để giám sát tính hữu dụng của công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ 3, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.

7. Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng,...

10. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng

– Ban quản lý Bonboncar không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác;

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Bonboncar. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bonboncar sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin;

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Bonboncar sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại sẽ được giải quyết như sau:

Bước 1: người dùng gửi khiếu nại qua email: [email protected] hoặc gọi điện thoại vào số hotline 0867051437 để được hướng dẫn.

Bước 2: đối với trường hợp đơn giản, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ giải quyết ngay lập tức. Đối với những trường hợp còn lại, tối đa trong vòng 03 ngày làm việc Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Bonboncar xử lý các khiếu nại.

Bước 3: bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thông báo trực tiếp đến người dùng thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ email để người dùng được biết.