Điều khoản sử dụng

Bằng việc sử dụng phiên bản mobile hoặc web của ứng dụng BonbonCar (sau đây gọi là “Ứng dụng”) do Công ty TNHH BonBon Mobility Việt Nam (sau đây gọi là BonBon) cung cấp, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều khoản sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là "Hợp đồng" hay “Điều khoản sử dụng”). Những Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và BonBon và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng này.

Vui lòng không đăng nhập Ứng dụng nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các Điều khoản sử dụng này.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CÙNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI CÔNG KHAI TẠI WEBSITE: BONBONCAR.VN TRƯỚC KHI TẢI ỨNG DỤNG XUỐNG HOẶC ĐANG SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRONG LẦN ĐẦU TIÊN.

Điều khoản sử dụng ứng dụng:

✓ Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

✓ Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại, địa chỉ, email, căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe, sổ hộ khẩu, thông tin ngân hàng, ảnh chụp gương mặt bạn khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi. Nếu các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ email, số điện thoại hoặc nếu bạn muốn hủy tài khoản, xin vui lòng cập nhật chi tiết bằng cách gửi yêu cầu đến chúng tôi.

✓ Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và phải đảm bảo không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản. Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên nào khác. Bạn phải giữ mã bảo mật và mọi thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật. Trong trường hợp ứng dụng xác thực qua mã OTP trên điện thoại, bạn sẽ cần đảm bảo người khác không sử dụng điện thoại của bạn để xác thực.

✓ Bạn chỉ có một tài khoản trên Ứng dụng và có thể sử dụng ứng dụng trên nhiều thiết bị do chính bạn sở hữu. Bạn đảm bảo bạn là người sử dụng duy nhất số điện thoại bạn cung cấp và việc nhập mã xác thực OTP nhận tại số điện thoại lên Ứng dụng xác nhận chính bạn đăng nhập và xác nhận giao dịch.

✓ Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Ứng dụng chỉ cho mục đích sử dụng dịch vụ thuê xe. Bạn không được phép lạm dụng hoặc sử dụng Ứng dụng cho các mục đích gian lận hoặc để gây bất tiện cho người khác.

✓ Bạn không được phép làm tổn hại, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng và/hoặc Website hoặc cố tình đe dọa, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng dụng và/hoặc Website bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, nếu bạn sử dụng Ứng dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc nếu bạn sử dụng Ứng dụng cho các mục đích khác với mục đích mà Ứng dụng hướng tới. Bạn cam kết rằng bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập mà bạn được phép sử dụng.

✓ Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng phụ thuộc vào Điều khoản & Điều kiện có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Đồng thời, bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn cũng đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính sách bảo mật & Quyền riêng tư của chúng tôi.

✓ Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin để sử dụng và chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Thanh toán

Bằng việc sử dụng ứng dụng này bạn đã hiểu rõ và đồng ý thanh toán các khoản booking, đặt cọc theo thông báo của chúng tôi theo quy định chung

Trách nhiệm của chúng tôi

✓ Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do bạn không tuân thủ các nội dung quy định của chúng tôi

✓ Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp và hợp lý để Ứng dụng an toàn, không có vi rút và không có lỗi. Tuy nhiên, dù công nghệ của chúng tôi có tiên tiến cũng không thể đảm bảo hoàn hảo một cách tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu của chúng tôi, cũng như không đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn lại trong quá trình truyền đến chúng tôi.

✓ Ứng dụng có thể bị giới hạn, trì hoãn, và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Internet và thông tin điện tử bao gồm thiết bị được sử dụng bởi bạn hoặc Nhà cung cấp có lỗi, không kết nối, ngoài phạm vi, tắt hoặc không hoạt động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc trì hoãn, thao tác trong qui trình thuê xe thất bại, hư hại hoặc mất mát từ các vấn đề này.

Cấp quyền sử dụng

Phụ thuộc vào sự tuân thủ của bạn với Điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một quyền sử dụng, không được chuyển nhượng, không thể chuyển giao, không được cấp phép lại, có thể hủy bỏ để tải xuống hoặc cài đặt một bản sao Ứng dụng trên một thiết bị di động đơn nhất mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát.

Chấm dứt

Việc sử dụng Ứng dụng chấm dứt khi hết thời hạn quy định đã thỏa thuận với chúng tôi mà bạn và chúng tôi không tiếp tục tiến hành các thủ tục gia hạn.

✓ Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ ngay lập tức, hạn chế hoặc chấm dứt Điều khoản sử dụng và việc sử dụng Ứng dụng của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ các điều khoản của Điều khoản này hoặc pháp luật và quy định hiện hành.

Các quy định khác

Việc chúng tôi từ bỏ hoặc chưa hoặc không tuyên bố về sự vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào quy định bởi Điều Khoản Sử Dụng hoặc pháp luật hiện hành, không thể được xem là cấu thành của một sự từ bỏ đối với bất kỳ vi phạm tiếp theo nào của bất kỳ điều khoản tại đây.

✓ Điều khoản sử dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang tiếng Anh. Trong trường hợp có bản tiếng Anh, bản tiếng Việt vẫn được ưu tiên áp dụng.

✓ Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều sử dụng này này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản này hoặc một phần của nó, theo bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định của luật, sẽ được coi là không tạo thành một phần của Điều khoản sử dụng này nhưng tính hợp pháp, tính hợp lệ hoặc tính thực thi của phần còn lại của Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.

✓ Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và được giải thích theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

✓ Điều khoản sử dụng này có thể được bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng và/hoặc Email về các bổ sung, chỉnh sửa và/hoặc thay đổi của Điều khoản sử dụng. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi nhận được thông báo này sẽ tạo thành sự đồng ý và chấp nhận pháp lý đối với các bổ sung, chỉnh sửa, và/hoặc thay đổi.

Các điều khoản chi tiết về dịch vụ thuê xe.

Bạn cam đoan bạn đủ năng lực và giấy tờ pháp lý để ký hợp đồng thuê xe, sử dụng xe, lái xe.

✓ Bạn xác nhận đồng ý sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của chúng tôi đồng thời ký kết hợp đồng dịch vụ với chúng tôi.

✓ Bạn đã hiểu rõ các điều kiện và quy trình cần thực hiện khi đồng ý sử dụng dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi.

✓ Bạn có đầy đủ các thông tin về xe, và tình trạng chiếc xe bạn muốn thuê

✓ Bạn đồng ý book xe và trả các chi phí booking, đặt cọc, tiền giữ chỗ và các phí khác theo quy định của BonBon trong từng thời kỳ

✓ Bạn đảm bảo nhận xe và giao xe tại địa điểm do BonBon quy định

✓ Bạn phải cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết và liên quan đến việc ký hợp đồng thuê xe và nhận xe

✓ Bạn có trách nhiệm bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, không được cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của chúng tôi

✓ Trong quá trình sử dụng xe Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm dân sự, hình sự và luật an toàn giao thông trước pháp luật nếu có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra.

✓ Bạn chịu toàn bộ chi phí liên quan đến chiếc xe trong quá trình thuê. Trong quá trình thuê xe mà Bạn gây ra tai nạn, hỏng hóc xe thì bạn phải có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi và chịu trách nhiệm sửa chữa, phục hồi nguyên trạng xe cho chúng tôi.

✓ Bạn không được làm mất xe, không được lái ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nếu mất xe bạn phải bồi thường 100% giá trị ban đầu của xe.

✓ Bạn phải trả tiền thuê xe đúng hạn, giao xe đúng thời gian, địa điểm và đúng hiện trạng xe cho chúng tôi sau khi hết thời gian bạn thuê dịch vụ của chúng tôi.

✓ Bạn hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cam đoan đã biết rõ các điều khoản khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.