THÔNG TIN NGHỊ ĐỊNH 13

Bonboncar xin thông báo về việc thực hiện Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam.

Trong quá trình Bonboncar tạo lập mối quan hệ với Người dùng ( bao gồm chủ xe, người thuê xe, người tương tác, hợp tác với Bonboncar ..), giữa các người dùng với nhau phụ thuộc vào từng loại hình dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bằng việc Quý khách hàng/Người dùng kết nối và sử dụng thông tin/dịch vụ của Bonboncar thể hiện sự đồng ý cho Bonboncar thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/ Người dùng. Bonboncar cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Bonboncar thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng website/ Ứng dụng của Bonboncar cung cấp, đồng nghĩa là Quý Người dùng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này, cũng như những chỉnh sửa, thay đổi đi kèm.

Theo đó bắt đầu từ ngày ra thông báo này, chúng tôi cần xác nhận lại sự đồng ý của bạn để tiếp tục thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc nhở rằng nếu thu hồi sự đồng ý của mình, Quý Người dùng sẽ không thể tiếp cận với những người dùng khác trên nền tảng để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của mình.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chào mừng bạn đến với nền tảng Bonboncar(bao gồm website và ứng dụng di động) được được vận hành bởi Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam.

Bonboncar thông báo đến bạn và cần sự đồng ý và cho phép của bạn để xử lý, thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cho bạn trong suốt quá trình sử dụng Website và Ứng dụng di động, chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng.

Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, mã số thuế, giấy phép lái xe và thông tin liên hệ.

Chính sách này Chính sách được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn theo quy định này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập nền tảng của chúng tôi hoặc thông báo ngay cho chúng tôi về việc không đồng ý của bạn trong trương hợp bạn đã đồng ý trước đó.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

Chính sách này được áp dụng cho tất cả người dùng đang sử dụng Dịch vụ/Nền tảng trừ khi có tuyên bố rõ ràng ngược lại.

1. Mục đích thu thập thông tin

Bonboncar thu thập thông tin thành viên để:

- Xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi;

- Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng;

- Hỗ trợ việc đặt xe và cung cấp xe cho Khách hàng;

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

- Để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua Nền tảng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Bonboncar bao gồm nhưng không giới hạn: chương trình khuyến mại, khảo sát ý kiến, tiếp thị và quảng cáo sản phẩm;

- Liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;

- Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;

- Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

2 .Dữ liệu chúng tôi thu thập:

- Đối với đối tác/chủ xe: Họ tên, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, mã số thuế, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ sinh sống, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, các hình ảnh và thông tin về sản phẩm muốn đăng tải trên nền tảng.

- Đối với Người sử dụng dịch vụ/khách thuê: Họ tên, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy phép lái xe ô tô, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ sinh sống, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán.

Các thành viên nêu trên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bonboncar về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin.

3. Thời điểm và phương thức thu thập dữ liệu:

- Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

- Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi;

- Khi bạn thực hiện quy trình xác thực EKYC trong hệ thống nền tảng của chúng tôi.

- Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

- Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi/khách hàng của chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

- Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), tin nhắn, ứng dụng đa năng ( zalo, viber..), thư điện tử, EMS, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

- Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;

- Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

- Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

- Khi bạn đăng ký tham gia chương trình ưu đãi

- Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

4. Phạm vi sử dụng thông tin

- Để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và những đối tác của chúng tôi: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Bonboncar có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thuế, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

5. Vấn đề tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng :

5.1 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Bonboncar sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, Bonboncar có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các đối tượng sau:

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Bonboncar sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.

- Ban quản trị Bonboncar, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Bonboncar.

- Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, Bonboncar có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

5.2 Bonboncar tiết lộ thông tin của người dùng khi nào?

- Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn: cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các công ty liên kết hoặc liên quan của chúng tôi,… việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba này giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên.

- Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

- Các bên bất hợp pháp (tin tặc) có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân có trên trang web, nền tảng của chúng tôi có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn công tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi của chúng tôi.

- Bất kể quy định nào được quy định tại đây, tất cả người dùng và bên thư ba/người được phép truy cập dữ liệu cá nhân từ Bonboncar, (i) không được cho phép sử dụng các dữ liệu cá nhân trừ khi có lý do chính đáng cần thiết để phản hồi và để thực hiện việc trả lời, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành các giao dịch mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của người dùng và Bonboncar; (ii) phải ngưng việc liên lạc với Người mua sử dụng các thông tin này bên ngoài nền tảng Bonboncar; (iii) không được cho phép tiết lộ các dữ liệu cá nhân đến bất cứ bên thứ ba không được phép nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của người dùng đó và Bonboncar; (iv) phải thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ từng dữ liệu cá nhân người dùng của Bonboncar mà họ đang sở hữu, chỉ lưu giữ dữ liệu này chừng nào vẫn còn cần thiết cho các mục đích ở trên và phù hợp với quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và xóa hoặc hoàn trả các dữ liệu này cho Bonboncar theo yêu cầu từ Bonboncar hoặc trong thời gian sớm nhất có thể khi hoàn thành giao dịch; và (v) thông báo cho Bonboncar tại : ………trong trường hợp có khả năng vi phạm dữ liệu hoặc mất dữ liệu khác của người dùng này.

6. Quy định về lưu trữ, bảo vệ thông tin người dùng và những cảnh báo rủi ro

- Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

- Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Bonboncar sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bonboncar yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy phép lái xe ô tô, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Bonboncar không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Bonboncar.

7. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận, chỉnh sửa và hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình.

- Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Bonboncar thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Bonboncar. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bonboncar sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email

8. Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các trang web bên thứ ba

- Chúng Tôi Không Đảm Bảo Tính Bảo Mật Đối Với Dữ Liệu Cá Nhân Và/Hoặc Thông Tin Khác Mà Bạn Cung Cấp Trên Các Trang Web Của Bên Thứ Ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

- Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

- Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Người dùng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đến Bonboncar. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bonboncar sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại cho Bonboncar theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Bonboncar . Bộ phận CSKH của Bonboncar có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

- Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

- Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng).